TNA งานส่งเสริมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
สมาคม TNA กับงานส่งเสริมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

ไปร่วมกันทำสิ่ง ดีให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราด้วยกัน กับกิจกรรมครั้งที่2 ของสมาคมฯ กับกิจกรรมดีๆ ที่แสมสาร 23-24 พ.ย. ที่ผ่านมา ประมวลภาพกิจกรรมดีๆ ที่สมาชิกสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยวทำร่วมกัน

TNA งานส่งเสริมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง5

TNA งานส่งเสริมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง6

TNA งานส่งเสริมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง7

 

 

 

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว TNA2

Tour Operator Network Association
สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว

เป็นผู้ประสานงานให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และอยู่อย่างยั่งยืน

แชร์โฟสนี้