สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการ

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน บ้านแม่แจ๋ม จังหวัดลำปาง บ้านออนใต้ และบ้านสบวิน จังหวัดเชียงใหม่

ดร.จิตกร วิจารณรงค์ (อ.โซดา) ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน บ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง บ้านออนใต้ จ.เชียงใหม่ บ้านสบวิน จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการที่ทางธนาคาร ธ.ก.ส ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งไทย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการ

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

สำรวจกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

แชร์โฟสนี้