สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ - ปากช่อง TNA
สมาคม TNA นำคณะสมาชิก สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ – ปากช่อง ก่อนวันเปิดประเทศ
1 พฤศจิกายน 2564

ด้วยโรงแรม Movenpick Resort Khao Yai อีกทั้ง Lago Di Khao Yai อีกมากมายที่เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับนักท่องเที่ยว

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ - ปากช่อง TNA2

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ - ปากช่อง TNA3

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ - ปากช่อง TNA4

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ - ปากช่อง TNA6

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ - ปากช่อง TNA7

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ณ เขาใหญ่ - ปากช่อง TNA5

ส่งเสริม สนับสนับ เครือข่าย ผู้ประกอบการ เขาใหญ่ กับ ท่านนายกพี่เต้ พันชนะ วัฒนเสถียร และเลขาธิการ พี่ณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่
ขอบคุณที่มาต้อนรับคณะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาใหญ่อย่างละเอียด จนทำให้เราทุกคนอยากอยู่ต่อและเพิ่มข้อมูลการท่องเที่ยวเขาใหญ่มากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับรู้มากขึ้นครับ เราจะรอดไปด้วยกันครับ

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว TNA2

Tour Operator Network Association
สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว

เป็นผู้ประสานงานให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และอยู่อย่างยั่งยืน

แชร์โฟสนี้