เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว (TNA) นำคณะเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

ดร.จิตกร วิจารณรงค์ (อ.โซดา) ได้มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว (TNA) คุณพรรณวิภา พรมจีน นำคณะเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2566 โดยมีกรรมการสมาคมคุณเบญญาภา (เอ๊าะ) เป็นผู้ประสานงานเรื่องตั๋วกับสายการบินแอร์เอเซีย และทำแลนด์ที่เกาหลี ต้องขอบพระคุณทั้ง 2 ท่าน และสมาชิกผู้ร่วมเดินทางทั้ง สรุปจบทริปด้วยความประทับใจ

เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เกาหลีเส้นทางใหม่

แชร์โฟสนี้