บรรยายการออกแบบรายการนำเที่ยวในอนาคต กับการเริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว

บรรยายการออกแบบรายการนำเที่ยวในอนาคต กับการเริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว

ดร.จิตกร วิจารณรงค์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว (TNA) บรรยายการออกแบบรายการนำเที่ยวในอนาคต กับการเริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว ณ มทร รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข วันที่ 14 สิงหาคม 2666

บรรยายการออกแบบรายการนำเที่ยวในอนาคต กับการเริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว

บรรยายการออกแบบรายการนำเที่ยวในอนาคต กับการเริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว

บรรยายการออกแบบรายการนำเที่ยวในอนาคต กับการเริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว

บรรยายการออกแบบรายการนำเที่ยวในอนาคต กับการเริ่มต้นธุรกิจนำเที่ยว

แชร์โฟสนี้