กิจกรรม Car Rally Agent and Wholesale

กิจกรรม Car Rally Agent and Wholesale

ดร.จิตกร วิจารณรงค์ นายกสมาคมเครือข่าย ผู้ประกอบการนำเที่ยว (TNA) และเลขาธิการชมรม เอเย่นต์ คลับ รับหน้าที่หัวเรือใหญ่ในการจัดกิจกรรม Car Rally Agent and Wholesale เส้นทาง กรุงเทพ – วังน้อย – สระบุรี – ปากช่อง งานนี้ได้รับความร่วมมือจาก Wholesale อย่างมาก และมีสมาชิกร่วมเดินทางกว่า 280 คน

Car Rally Agent and Wholesale

Car Rally Agent and Wholesale

Car Rally Agent and Wholesale

Car Rally Agent and Wholesale

Car Rally Agent and Wholesale

Car Rally Agent and Wholesale

แชร์โฟสนี้