การเดินทางด้วยรูปแบบ คาราวาน BCG New Normal ของสมาคม TNA

การเดินทางด้วยรูปแบบ คาราวาน BCG New Normal ของสมาคม TNA ครั้งที่ 1 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ณ เขาใหญ่-ปากช่อง Update โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ใหม่ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดประเทศ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสมาคม

การเดินทางด้วยรูปแบบ คาราวาน BCG New Normal ของสมาคม TNA2

การเดินทางด้วยรูปแบบ คาราวาน BCG New Normal ของสมาคม TNA3

 

25 ตุลาคม 2564 งานเปิดตัวสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว (TNA)

เปิดตัว ณ Belle Villa Khao Yai ด้วยสมาชิกเริ่มต้นเกือบ 50 หน่วยงาน ที่มีทั้ง บริษัทนำเที่ยว ทั้ง Domestic Inbound Outbound โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ยานพาหนะ

เปิดตัวนายกสมาคม กรรมการ ทีมงาน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทำงานเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เราจะรอดด้วยกัน ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ ให้กับประเทศไทย

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว TNA

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ประสานงานให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

– รักษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศให้อยู่อย่างยั่งยืน
– รับและเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– ริเริ่ม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง
– รุก เดินหน้า สานสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆภายนอก ให้เชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แชร์โฟสนี้